Правила прийому до Львівського національного університету
імені Івана Франка – 2021

 • Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році
 • Додаток 1 (Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання)
 • Додаток 2 (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
 • Додаток 3 (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра)
 • Додаток 4 (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)
 • Додаток 5 (Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення)
 • Додаток 6 (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200)
 • Додаток 7 (Положення про Всеукраїнську олімпіаду Львівського національного університету імені Івана Франка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти)
 • Додаток 8 (Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році)
 • Додаток 9 (Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році)
 • Додаток 10 (Правила прийому та зарахування на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій  території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення)
 • Додаток 11 (Внесення змін в Додаток 1 і Додаток 9 до Правил Прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році)
 • Додаток 12 (Внесення змін до Правил Прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році)