ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ: ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ВСТУПНІ  ІСПИТИ

  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за№1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
  • особи, які в 2021 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа).
  • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
  • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року

 

1
Терміни подання заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі на місця державного замовлення

20 червня – 01 липня

2
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

3
Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів для вступників на місця державного замовлення

01 липня – 13 липня

4
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому

14 липня

5
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, творчих конкурсів

 1800 16 липня

6
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, творчих конкурсів, складених у період з 01 по 13 липня

1800 23 липня

7
Терміни проведення вступних іспитів, творчих конкурсів (додаткові сесії) для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14 липня – 23 липня

8
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

28 липня

9
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, що вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4)

до 1800 02 серпня

10
Зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у т.ч. за квотою-1, квотою-3, квотою-4) за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

 09 серпня

11
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 10 серпня

12
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 1800 15 серпня

13
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів

до 1200 17 серпня

14
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відповідно до Розділу XII Правил прийому

18 – 19 серпня