Додатковий набір на навчання
для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр”
на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Особи, які бажають брати участь у додатковому конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст” за спеціальностями 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 081 Право у 2021 році зобов’язані:

  • з електронного кабінету вступника подати заяву на обрану освітню програму з 02.09.2021 р. до 07.09.2021 р.
  • скласти фахове вступне випробування 08.09.2021 р.
  • виконати вимоги для зарахування до 11.09.2021 р.

Додатковий набір на навчання
для здобуття освітнього ступеня “Магістр”

Особи, які бажають брати участь у додатковому конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра у 2021 році зобов’язані:

  • з електронного кабінету вступника до магістратури подати заяву на обрану освітню програму з 17.09.2021 р. до 23.09.2021 р.
  • скласти фахове вступне випробування 25.09.2021 р.
  • виконати вимоги до зарахування 29.09.2021 р.

Перелік спеціальностей, за якими оголошено додатковий набір на навчання у магістратурі подано у Додатку 12 до Правил прийому.